Search Site: OnlineNigeria

Close

Oluwasoromidayo

Posted by on 5/11/2007 3:00:53 PM |

Nigerian Names  |  Male  |  Female  |  Unisex | Igbo | Hausa | Yoruba | Edo | Efik

Meaning: God made my life joyful


Oluwasoromidayo translates to "God made my life joyful" in English. It is common with the Yoruba tribe in Nigeria and primarily used by Unisexs